Portal Sterydy.NET ma charakter wyłącznie informacyjny a właściciele i administratorzy są przeciwnikami stosowania dopingu uznając go za skrajnie naganny przykład nieuczciwości w sporcie. Żadnego z opisanych preparatów nie można tu zakupić i nie można uzyskać informacji jak zdobyć. Wszelkie próby handlu lub udzielania informacji nt. sposobów zdobycia na forum partnerskim, będą przekazywane odpowiednim organom ścigania wraz zabezpieczonymi logami (adres IP, czas itp.).

Prawa Autorskie

Wszystkie teksty, fotografie, elementy i wzory graficzne (w tym także układ strony www) oraz inne utwory zamieszczone na stronie serwisu Sterydy.NET – zwanego dalej „serwisem” – są chronione przepisami prawa autorskiego, w szczególności przepisami ustawy z dn. dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 80, poz. 904 z 2000 roku ze zm.).

Zabronione jest w szczególności kopiowanie i publiczne rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronie, choćby w celach niekomercyjnych bez zgody autorów jak i właścicieli serwisu. Użytkownicy portalu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich zawartych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

Naruszenia prawa

Autorzy serwisu informują, że wobec osób naruszających prawa autorskie do publikowanych materiałów będą podejmowane wszelkie kroki przewidziane prawem. Przypominamy, że zgodnie z przepisami w/w ustawy za naruszenie jej przepisów grozi karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności nawet do lat trzech.

Odpowiedzialność

Właściciele serwisu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje i dane były prawdziwe, rzetelne i dokładne. Jednak nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu ewentualnych szkód i strat, bezpośrednio lub pośrednio wynikających z wykorzystania informacji znajdujących się w serwisie.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian bądź aktualizacji zawartości portalu bez wcześniejszego powiadomienia, w tym prawo usunięcia części lub całości informacji bez podania przyczyn.

Linki do innych stron

Umieszczenie w serwisie linków (przekierowań) do innych stron internetowych lub elementów graficznych będących takowym przekierowaniem (tj. bannerów reklamowych), nie oznacza w żadnym przypadku, że portal identyfikuje się z poglądami wyrażonymi na tych stronach lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za ich treść lub oferowane na tych stronach usługi bądź produkty.

Oświadczamy, że inne strony internetowe, do których zamieszczamy linki (przekierowania), a które nie należą do serwisu, są niezależne od jego autorów i właścicieli, a serwis nie ma wpływu na znajdujące się na nich treści.