Nazwy substancji czynnej: Methyl-1-Etiocholenolol-Epietiocholanolone Stosunek Androgenny/Anaboliczny: bd Okres półtrwania: 5-6 godzin Czas trwania cyklu: 2-4 tygodnie Przeciętna dawka: 20-40mg dziennie…
Czytaj dalej